Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2012

Zhoghzhurr
08:28
Porobieni Ja i Ty
— napis na jednym z bloków
Reposted fromdamaged damaged

June 15 2012

Zhoghzhurr
15:03
1695 3f2c 390
Reposted fromxix45 xix45
Zhoghzhurr
15:02
Motylki w brzuchu karmi się dopochwowo.
— usłyszane
Reposted fromcefuj cefuj viaxix45 xix45
Zhoghzhurr
15:02
6619 b552 390
Reposted frommowilesmi mowilesmi viaxix45 xix45
Zhoghzhurr
15:02
6473 d8da 390
Reposted fromappreciation appreciation viaxix45 xix45
Zhoghzhurr
15:02
1730 e860 390
Reposted frommorela morela viaxix45 xix45

June 13 2012

Zhoghzhurr
16:19
Play fullscreen
Na dzisiaj mi pasuje!
Reposted fromdamaged damaged
Zhoghzhurr
16:12
:-***************************

June 08 2012

Zhoghzhurr
18:23
Każdy, kto próbuje ukryć miłość, daje najlepszy dowód na jej istnienie
— włoskie przysłowie
Reposted fromxix45 xix45

June 07 2012

Zhoghzhurr
12:39

A Ty kim?
Kim dla mnie mógłbyś być?
Może czymś 
W dotyku miłym tak jak plusz?
— Hey
Reposted fromquiethope quiethope
Zhoghzhurr
12:36
I’ll be wrapped around your finger
— The Police

June 04 2012

Zhoghzhurr
17:33
6133 8907 390
mrr.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
Zhoghzhurr
17:30
Kiedyś spoglądałem na zegar o równej godzinie z minutami i zastanawiałem się kto mnie kocha. Teraz już nie muszę, bo wiem, że Ty mnie kochasz...
— Z pamiętnika starego ducha

June 03 2012

Zhoghzhurr
17:51
Gdy patrzę w Twoje oczy może wciąż jestem naiwny, 
lecz gdy patrzę w nie czuję, że minie wszystko co jest złe
— Pezet
Zhoghzhurr
13:38
Chciałbym umieć Jej pokazać tą miłość,
którą czuję nawet teraz mocniej niż na początku.
— Pezet
Zhoghzhurr
13:33
Naprawdę Kocham Cię!
Naprawdę...
Zhoghzhurr
12:17
8230 8a1c 390
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viadraia draia
Zhoghzhurr
12:08
Popołudnia bezkarnie Pezetowe.
Płukanie wspomnień
Zhoghzhurr
12:07
To nic nie kosztuje
Zabierz mnie, wszystko jedno gdzie
— Pezet
Reposted bypersilowaDoopamina
Zhoghzhurr
12:04
Nie zadaje pytań, lubię kiedy patrzysz na mnie
— Pezet
Reposted bypersilowamleczuubadalena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl